Dynamic QR

Web sayfanızda ödeme almak için yada manikod ödeme ekranlarına özel kare kodlar üretmek için kullanılır. Bu servis ile özel parametreler ile anlık olarak QR üretebilirsiniz.

QR Image Üret

Web sitenizde kullanmak, çıktı almak yada faturalarınıza basmak için dinamik paremetreler göndererek QR kodlar üretmenizi sağlayan servistir. Herhangi bir authentication yoktur. HTML <img> nesnesi içerisinde direk olarak ilgili adresi çağırarak QR kodu alabilirsiniz.

<img src="https://www.manikod.com/qr.svg?merchant=lifos&amount=1000&description=aciklama" width="300" height="300">

Manikod isminiz ile ilgili detaylı bilgiyi başlarken sayfasında bulabilirsiniz.

Parametreler

Üreteceğiniz kare koda ödeme bilgisi ve açıklama alanlarını ekleyebilirsiniz.

Adı

Zorunlu

Açıklama

merchant

Evet

Üye işyeri manikod adı

amount

Hayır

Ödenecek tutar. Bin TL için 1000.00

description

Hayır

Ödeme açıklaması

size

Hayır

Üretilen kare kodun genişlik ve yükseklik piksel değeri. Ön tanımlı değer 200

margin

Hayır

Boşluk mesafesi. Ön tanımlı değer 0

Servise qr.png olarak talepte bulunabilirsiniz. Bu durumda kare kod png olarak üretilecektir.

Özel Parametreler

Yukarda belirtilen parametrelerin dışında ödeme için eklemek istediğiniz tüm özel parametreleri query string içerisine ekleyebilirsiniz. Bu bilgileri ödemenin meta_data alanında saklanacak olup daha sonra yapacağınız isteklerde ve sorgulamalarda webhook servisine iletilecektir.

Örnek olarak yukardaki ödemeye ek olarak sipariş numarası eklendiğini düşünelim

<img src="https://www.manikod.com/qr.svg?merchant=lifos&siparis_no=212346amount=1000&description=aciklama" width="300" height="300">

Dynamic QR servisleri belirttiğiniz callback adresine bir webhook POST isteği gönderir. Kullanıcın ekranında bir işlem tetiklemez. Bu süreci kendiniz yazmalı yada kullanıcı ekranını da anlık olarak değiştirebileceğiniz Async QR servislerimizi incelemelisiniz.

Last updated