manikod
Search…
⌃K

Dynamic QR

Web sayfanızda ödeme almak için yada manikod ödeme ekranlarına özel kare kodlar üretmek için kullanılır. Bu servis ile özel parametreler ile anlık olarak QR üretebilirsiniz.

QR Image Üret

Web sitenizde kullanmak, çıktı almak yada faturalarınıza basmak için dinamik paremetreler göndererek QR kodlar üretmenizi sağlayan servistir. Herhangi bir authentication yoktur. HTML <img> nesnesi içerisinde direk olarak ilgili adresi çağırarak QR kodu alabilirsiniz.
<img src="https://www.manikod.com/qr.svg?merchant=lifos&amount=1000&description=aciklama" width="300" height="300">
Manikod isminiz ile ilgili detaylı bilgiyi başlarken sayfasında bulabilirsiniz.

Parametreler

Üreteceğiniz kare koda ödeme bilgisi ve açıklama alanlarını ekleyebilirsiniz.
Adı
Zorunlu
Açıklama
merchant
Evet
Üye işyeri manikod adı
amount
Hayır
Ödenecek tutar. Bin TL için 1000.00
description
Hayır
Ödeme açıklaması
size
Hayır
Üretilen kare kodun genişlik ve yükseklik piksel değeri. Ön tanımlı değer 200
margin
Hayır
Boşluk mesafesi. Ön tanımlı değer 0
Servise qr.png olarak talepte bulunabilirsiniz. Bu durumda kare kod png olarak üretilecektir.

Özel Parametreler

Yukarda belirtilen parametrelerin dışında ödeme için eklemek istediğiniz tüm özel parametreleri query string içerisine ekleyebilirsiniz. Bu bilgileri ödemenin meta_data alanında saklanacak olup daha sonra yapacağınız isteklerde ve sorgulamalarda webhook servisine iletilecektir.
Örnek olarak yukardaki ödemeye ek olarak sipariş numarası eklendiğini düşünelim
<img src="https://www.manikod.com/qr.svg?merchant=lifos&siparis_no=212346amount=1000&description=aciklama" width="300" height="300">
Dynamic QR servisleri belirttiğiniz callback adresine bir webhook POST isteği gönderir. Kullanıcın ekranında bir işlem tetiklemez. Bu süreci kendiniz yazmalı yada kullanıcı ekranını da anlık olarak değiştirebileceğiniz Async QR servislerimizi incelemelisiniz.