manikod
Search…
Kimlik Denetimi
Manikod API sorguları yaparken header içerisinde oturum bilgilerini göndermeniz gerekmektedir. API servisimiz APIKEY doğrulaması yapmaktadır.

API Key Doğrulama

İstekler gönderilirken istek başlıklarına mutlaka Apikey doğrulama eklenmelidir. Api anahtarınızı APIKEY sayfasından alabilir, yenisini üretebilirsiniz. Request header içerisine Authorization başlığı altından api anahtarınızı aşağıdaki gibi gönderebilirsiniz.
1
Authorization: Manikod APIKEY
Copied!
APIKEY Manikod işyeri portalınızdan aldığınız api anahtarınızdır. Bu değeri tekrar base64 encode yapmanıza gerek yoktur.
CURL Örneği
1
# curl -H 'Accept: application/json' -H "Authorization: Manikod APIKEY" https://api.manikod.com/v1/payments
Copied!
Javascript Örneği
1
var settings = {
2
"url": "https://api.manikod.com/v1/payments",
3
"method": "GET",
4
"headers": {
5
"authorization": "Manikod APIKEY",
6
"content-type": "application/json"
7
}
8
}
9
10
$.ajax(settings).done(function (response) {
11
console.log(response);
12
});
Copied!
PHP Örneği
1
$url = 'https://api.manikod.com/v1/payments';
2
$options = array('http' => array(
3
'method' => 'GET',
4
'header' => 'Authorization: Manikod '.$api_anahtariniz
5
));
6
$context = stream_context_create($options);
7
$response = file_get_contents($url, false, $context);
Copied!
Copy link