Satış

Kredi ve banka kartlarından online satış almanızı sağlayan API servisidir.

post
Yeni Satış

https://api.manikod.com/v1/sale
Yeni satış işlemi başlatır. İşlem sonucunda 3D yada non3D işlemler için tarafınıza bir endpoint URL adresi dönülür (sale_url). Dönülen adrese müşteri yönlendirilir. 3D secure süreci tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen callback adresinize işlem sonucu POST ile gönderilir.
Request
Response
Request
Headers
Authentication
required
string
Kimlik denetimi başlığıdır. Detaylar için kimlik denetimi sayfasına bakınız.
Body Parameters
amount
required
number
Ödenecek tutar. Örnek : 1000 TL için 1000.00
description
required
string
Satış açıklaması
installment
required
integer
Taksit sayısı. Taksit yapılmayacak ise 1 gönderilir. En fazla 12 olabilir.
order_id
required
string
Üye işyerinin benzersiz işlem numarası
callback
required
string
3D doğrulama sonrasında cevabın POST ile gönderileceği adrestir.
card
required
object
JSON object tipinde kart numarası, son kullanma tarihi gibi detayları içeren veridir. Detaylar aşağıda açıklanmıştır.
client
required
object
JSON object tipinde müşteri bilgilerini içeren veridir. Detaylar aşağıda açıklanmıştır.
Response
200: OK
İstek sonucu
{
"status": "success",
"sale_id": "423552",
"sale_url": "https://www.manikod.com/gateway/bridge/46f3b22c-75b2-11ea-8276-8c8590b9713b",
}
403: Forbidden
{
"status": "error",
"message": "Bu order_id daha önce kullanıldı",
}

card JSON OBJECT

Başlık

Veri Tipi

Zorunlu

Açıklama

holder

string

Evet

Kartın üzerindeki isim

pan

string

Evet

Kart numarası

month

numeric

Evet

2 haneli kart son kullanma tarihi ayıdır

year

numeric

Evet

4 haneli kart son kullanma tarihi yılıdır

cvc

numeric

Evet

Kartın arka yüzündeki güvenlik kodunun son 3 hanesidir

client JSON OBJECT

Başlık

Veri Tipi

Zorunlu

Açıklama

name

string

Evet

Müşteri adı soyadı

phone

string

Evet

Müşteri telefon numarası

email

string

Evet

Müşteri eposta adresi

address

string

Evet

Müşteri adresi

city

string

Evet

Müşteri şehri

country

string

Evet

Müşterinin ülkesi

postal_code

string

Evet

Müşterinin posta kodu bilgisi

ip

string

Evet

Siparişi veren müşterinin ip adresi

Örnek İstek

{
"amount" : "9000.00",
"description" : "Apple Iphone XS Max",
"installment" : 1,
"callback" : "http://mnk/callback",
"order_id" : 100,
"card" : {
"pan" : "4355084355084358",
"month" : "12",
"year" : "2030",
"cvc" : "000",
"holder" : "Can Ünlü"
},
"client" : {
"name" : "Can Ünlü",
"phone" : "5462421500",
"email" : "[email protected]",
"address" : "Erciyes Teknopark No:325",
"city" : "Kayseri",
"country" : "Türkiye",
"postal_code" : "38000",
"ip" : "77.88.77.66"
}
}