Satış

Kredi ve banka kartlarından online satış almanızı sağlayan API servisidir.

Yeni Satış

POST https://api.manikod.com/v1/sale

Yeni satış işlemi başlatır. İşlem sonucunda 3D yada non3D işlemler için tarafınıza bir endpoint URL adresi dönülür (sale_url). Dönülen adrese müşteri yönlendirilir. 3D secure süreci tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen callback adresinize işlem sonucu POST ile gönderilir.

Headers

NameTypeDescription

Authentication

string

Kimlik denetimi başlığıdır. Detaylar için kimlik denetimi sayfasına bakınız.

Request Body

NameTypeDescription

amount

number

Ödenecek tutar. Örnek : 1000 TL için 1000.00

description

string

Satış açıklaması

installment

integer

Taksit sayısı. Taksit yapılmayacak ise 1 gönderilir. En fazla 12 olabilir.

order_id

string

Üye işyerinin benzersiz işlem numarası

callback

string

3D doğrulama sonrasında cevabın POST ile gönderileceği adrestir.

card

object

JSON object tipinde kart numarası, son kullanma tarihi gibi detayları içeren veridir. Detaylar aşağıda açıklanmıştır.

client

object

JSON object tipinde müşteri bilgilerini içeren veridir. Detaylar aşağıda açıklanmıştır.

{
    "status": "success",
    "sale_id": "423552",
    "sale_url": "https://www.manikod.com/gateway/bridge/46f3b22c-75b2-11ea-8276-8c8590b9713b",
}

card JSON OBJECT

Başlık

Veri Tipi

Zorunlu

Açıklama

holder

string

Evet

Kartın üzerindeki isim

pan

string

Evet

Kart numarası

month

numeric

Evet

2 haneli kart son kullanma tarihi ayıdır

year

numeric

Evet

4 haneli kart son kullanma tarihi yılıdır

cvc

numeric

Evet

Kartın arka yüzündeki güvenlik kodunun son 3 hanesidir

client JSON OBJECT

Başlık

Veri Tipi

Zorunlu

Açıklama

name

string

Evet

Müşteri adı soyadı

phone

string

Evet

Müşteri telefon numarası

email

string

Evet

Müşteri eposta adresi

address

string

Evet

Müşteri adresi

city

string

Evet

Müşteri şehri

country

string

Evet

Müşterinin ülkesi

postal_code

string

Evet

Müşterinin posta kodu bilgisi

ip

string

Evet

Siparişi veren müşterinin ip adresi

Örnek İstek

{
	"amount" : "9000.00",
	"description" : "Apple Iphone XS Max",
	"installment" : 1,
	"callback" : "http://mnk/callback",
	"order_id" : 100,
	"card" : {
		"pan" : "4355084355084358",
		"month" : "12",
		"year" : "2030",
		"cvc" : "000",
		"holder" : "Can Ünlü"
	},
	"client" : {
		"name" : "Can Ünlü",
		"phone" : "5462421500",
		"email" : "can@manikod.net",
		"address" : "Erciyes Teknopark No:325",
		"city" : "Kayseri",
		"country" : "Türkiye",
		"postal_code" : "38000",
		"ip" : "77.88.77.66"
	}
}

Last updated