Mani.link

Müşterilerinizden ödeme almak için kendi uygulamanız ile mani.linkler üreterek iletebilirsiniz.

POST https://api.manikod.com/v1/manilink

Kendi uygulamanız içerisinde mani.link üreterek müşteriye sms ile iletilmesini sağlar.

Headers

NameTypeDescription

Authentication

string

Kimlik denetimi başlığıdır. Detaylar için kimlik denetimi sayfasına bakınız.

Request Body

NameTypeDescription

amount

string

Ödenecek tutar

description

string

Ödeme açıklaması

channel_id

integer

Ödeme almak istediğiniz kanaldır. Eğer kanal belirtilmez ise ödeme ana kanala alınır.

callback

string

Ödeme sonucunun iletileceği geri dönüş adresidir. Bu adrese işlem sonucu POST ile gönderilir.

customer

object

JSON object tipinde müşteri bilglerini içeren veridir. Eğer gönderilirse ilgili müşteriye sms ile üretilen link gönderilir. Detayları aşağıda açıklanmıştır.

params

object

JSON object tipinde yapılacak satış ile ilgili eklemek istediğiniz özel alanlardır.

save

boolean

Üretilen link'i sürekli olarak kullanmaya devam etmek için kaydedebilirsiniz. true gönderildiğinde link üretilip kaydedilir.

{
  "status": "success",
  "uuid": "769397d8-723d-4eb6-b9e6-089de7773147",
  "manilink": "http://mani.link/1jb",
  "qr_url": "https://manikod.com/qr.svg?link=1jb",
  "saved": true,
  "hash": "1d8f6aeeb803071d830b7433b8facb2aeefc09c9bac7a1b1a63272928f3169b60cd646cd7a374f49ae597084c1698b1db02d394d9f54f3ba13854848f05a558d"
}

customer JSON OBJECT

Başlık

Veri Tipi

Zorunlu

Açıklama

name

string

Evet

Müşteri adı

phone

numeric

Evet

Müşteri telefon numarasıdır. 5554443344 formatında gönderilir.

Last updated