Mani.link

Müşterilerinizden ödeme almak için kendi uygulamanız ile mani.linkler üreterek iletebilirsiniz.
https://api.manikod.com/v1/manilink
Kendi uygulamanız içerisinde mani.link üreterek müşteriye sms ile iletilmesini sağlar.
Request
Response
Request
Headers
Authentication
required
string
Kimlik denetimi başlığıdır. Detaylar için kimlik denetimi sayfasına bakınız.
Body Parameters
amount
required
string
Ödenecek tutar
description
optional
string
Ödeme açıklaması
channel_id
optional
integer
Ödeme almak istediğiniz kanaldır. Eğer kanal belirtilmez ise ödeme ana kanala alınır.
callback
optional
string
Ödeme sonucunun iletileceği geri dönüş adresidir. Bu adrese işlem sonucu POST ile gönderilir.
customer
optional
object
JSON object tipinde müşteri bilglerini içeren veridir. Eğer gönderilirse ilgili müşteriye sms ile üretilen link gönderilir. Detayları aşağıda açıklanmıştır.
params
optional
object
JSON object tipinde yapılacak satış ile ilgili eklemek istediğiniz özel alanlardır.
save
optional
boolean
Üretilen link'i sürekli olarak kullanmaya devam etmek için kaydedebilirsiniz. true gönderildiğinde link üretilip kaydedilir.
Response
200: OK
{
"status": "success",
"uuid": "769397d8-723d-4eb6-b9e6-089de7773147",
"manilink": "http://mani.link/1jb",
"qr_url": "https://manikod.com/qr.svg?link=1jb",
"saved": true,
"hash": "1d8f6aeeb803071d830b7433b8facb2aeefc09c9bac7a1b1a63272928f3169b60cd646cd7a374f49ae597084c1698b1db02d394d9f54f3ba13854848f05a558d"
}
403: Forbidden
{
"status": "error",
"message": "Kaydedilen link için bir başlık girmelisiniz",
"hash": "157202587a71d3afb42f3427e1c3955dc662d37d3f879f9f7e2a1f871e8b0cab486192aa3db455479be9c79829ee25ce7b823d48f6ad1ba005d4c67bb2c34781"
}

customer JSON OBJECT

Başlık

Veri Tipi

Zorunlu

Açıklama

name

string

Evet

Müşteri adı

phone

numeric

Evet

Müşteri telefon numarasıdır. 5554443344 formatında gönderilir.