manikod
Search…
Mani.link
Müşterilerinizden ödeme almak için kendi uygulamanız ile mani.linkler üreterek iletebilirsiniz.

customer JSON OBJECT

Başlık
Veri Tipi
Zorunlu
Açıklama
name
string
Evet
Müşteri adı
phone
numeric
Evet
Müşteri telefon numarasıdır. 5554443344 formatında gönderilir.
Last modified 1yr ago
Copy link